เทศบาลตำบลเอราวัณ ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬาบ้านวังเลา หมู่ที่ ๑

เทศบาลตำบลเอราวัณ ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬาบ้านวังเลา หมู่ที่ ๑

Share on Line
Share on Pinterest