ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest