ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562)

Share on Line
Share on Pinterest