วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเอราวัณ นำโดย นายเฉลิม โยธามาศ นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ และทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับคณะทำงานตำบลเอราวัณ ได้ลงพื้นที่พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ฝายโพนเลา บ้านวังเลา หมู่ 1 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามและรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวฝายโพนเลา

Share on Line
Share on Pinterest