วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest