วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นำโดย นายกฤษณะ รักษ์มณี นายอำเภอเอราวัณ นายเฉลิม โยธามาศ นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมทำบุญตักบาตรและทอดกฐินอำเภอเอราวัณ ณ วัดศรีประทุมวนาราม ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ยอดกฐินจำนวน 225,420 บาท

Share on Line
Share on Pinterest