วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเอราวัณ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดย นายวิษณุ กุจะพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้นำชุมชน ดำเนินการประชุมสภาฯเพื่อรายงานและพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละโครงการให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ

Share on Line
Share on Pinterest