วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเอราวัณ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรค ศาลากลางบ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 3 เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share on Line
Share on Pinterest