วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ให้กับชาวบ้าน บ้านพรสว่าง หมู่ที่ 14 เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest