เทศบาลตำบลเอราวัณ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถสแกน QR code ตามภาพด้านล่างนี้

เทศบาลตำบลเอราวัณ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถสแกน QR code ตามภาพด้านล่างนี้

Share on Line
Share on Pinterest